โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันนี้ที่ 28 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะกรรมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด