มหาวิทยาลัยราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​ ได้รับเกียรติจาก​ ศาสตราจารย์​ นายแพทย์ถวัลย์วงค์​ รัตนสิริ

 

วันจันทร์​ที่​ 21​ มิถุนายน​ 2564​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​ ได้รับเกียรติจาก​ ศาสตราจารย์​ นายแพทย์ถวัลย์วงค์​ รัตนสิริ​ิ​ และแพทย์​หญิง​แสงโสม​ สีนะวัฒน์​ ร่วมวางแผนการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งคณะ​แพทยศาสต​ร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์​มาตรฐาน​แพทยสภา​ ณ​ ห้องประชุม​โครงการจัดตั้งคณะ​แพทยศาสต​ร์​ ชั้น​ 2​ อาคารวิทยาศาสตร์​สุขภาพ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ร้อยเอ็ด