การประช​ุมพิจารณา​คุณลักษณะ​ครุภัณฑ์​ชั้นปรีคลินิก​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565

✅ 19 ตุลาคม​ 2564 การประช​ุมพิจารณา​คุณลักษณะ​ครุภัณฑ์​ชั้นปรีคลินิก​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565 ✅
🏣โครงการจัดตั้งคณะ​แพทยศาสต​ร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด​ ขอขอบคุณ​คณะกรรมการพิจารณา​คุณลักษณะ​ครุภัณฑ์​ประจำปีงบประมาณ​ 2565 🏨
🍀 ผู้ช่วยศาสตราจารย์​อรทัย​ พงษ์​แก้ว​ ประธานกรรมการ
🌷 ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ปริ่มมาลา​ ขำคมเขตต์​ กรรมการ
🍀 อาจารย์​ ดร.​นภศูล​ ศิริจันทร์​ กรรมการ
🌷 คุณ​ศักดิ์​ดา​ สุทธิ​ประภา​ กรรมการและเลขานุการ
💚💚💚💚❤️❤️❤️❤️❤️💚💚💚💚