การประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันนี้ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 15.00 น. อาจารย์ ดร.วัชรกร วงศ์คำจันทร์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมAชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด