การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

🧑‍🔬🧑‍💼การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 🧑‍⚕️🧑‍🔬👩‍🔬👨‍🔬